Event Details

The famous martial artist Bruce Lee once said ‘Adapt what is useful, reject what is useless, and add what is specifically your own.’ Jason is the Bruce Lee of change management!
Stephen Chan

Attended in 2016

Date:
March 30, 9:00 am —
April 1, 3:00 pm CEST
Location:
Online
Daniel Skowronski
8.78 from reviews
Upcoming events:
Share event:

Poznaj angażujące praktyki i lekkie narzędzia do planowania/ulepszania zmiany oraz naucz się przewodzić grupie agentów zmiany. Dzięki temu zmiana zakorzeni się w kulturze organizacyjnej i będzie propagowana przez współpracowników.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

agentów zmiany, agile coachów, scrum masterów, liderów / menedżerów działów i zespołów, kadry zarządzającej organizacją, przedstawicieli działów spoza IT jak np. sprzedaż, marketing.

Skrócony program szkolenia:

→ Wprowadzenie - Ustalenie warunków brzegowych szkolenia
→ Agent Zmiany
→ Lean Change Management: Adaptacyjne zarządzanie zmianą
→ Ukierunkowanie - Cykl Lean Change Management
→ Spostrzeżenia i ocena sytuacji
→ Opcje, klasyfikacja i selekcja
→ Metoda definiowania eksperymentów angażujących ludzi
→ Ludzie w zmianie
→ Twój własny framework zmiany - Wprowadzanie koncepcji w organizacji
→ Podsumowanie szkolenia

Szczegółowy opis, cena uczestnictwa i agenda szkolenia dostępna pod adresem: https://valkir.pl/szkolenie/lean-change-management/

Share This